Termeni si conditii de utilizare

1. Acord prelucrare șI stocare date cu caracter personal

Prin vizitarea site-ului www.forelit.ro, atunci când completați formularul de contact sau prin accesul la serviciile sau produsele pe care le punem la dispoziție, ne furnizați informații personale.Pe această pagină aflați ce date sunt colectate și care este scopul colectării și/sau prelucrarii acestora. Astfel iți exprimi acordul fără echivoc, că ești informat cu privire la stocarea și prelucrarea datelor personale citind această pagină. Acordul dumneavoastră este liber consimțit și fără vreo condiționare din partea noastră.


Încă de la început dorim să vă asigurăm că nu punem la dispoziția terților liste cu adrese de e-mail în scopul obținerii de foloase materiale. Fiind vorba de informații personale, facem tot posibilul ca ele să fie întotdeauna în siguranță. Dacă va trebui să oferim informații unor terțe părți te vom informa înainte. De asemenea te rugăm să citești cu atenție acest acord.


Site-ul www.forelit.ro este o societate comercială și este deținută și administrată de S.C. FORELIT S.R.L.cu sediul în SALARD 734A, având C.U.I. RO55758, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J05/2691/1992


Site-ul www.forelit.ro devine operator de date cu caracter personal în conformitate cu Legea nr. 677 din 2001 și cu Regulamentul  UE  679/2016 (ce se aplica și în România începând cu data de 25 mai 2018).


În conformitate cu dispozițiile legale menționate anterior, ca vizitator devii persoană vizată. Asta înseamnă o persoană fizică ce poate fi identificată prin nume sau date de localizare ca adresă IP sau geolocație, număr de telefon.


În general colectarea de date de identificare (de tip IP sau geolocație) se face în scopul de a oferi o experiență de browsing îmbunătățită și pentru statistici în vederea îmbunătățirii prezenței în mediul online a site-ului. Aceasta se face prin colectarea de cookie-uri sau prin alte metode tehnice specific și nu permite întotdeauna identificarea individului (asocierea unui cookie cu o persoană).


Orice modificare a termenilor sau condițiilor prezentate mai sus va fi adusă la cunoștință prin sectiunea –
Termeni si conditii din cadrul site-ului www.forelit.ro


Informațiiile utilizatorului, pot fi furnizate la cerere către Poliție, Instanțe Judecătorești și Parchetul General dar și unor instituții și organe abilitate conform legii, în urma unei cereri depuse de acestea, în condițiile legii.


Care sunt drepturile tale și cum pot fi exercitate?


Pe lângă drepturile existente, de la data aplicării Regulamentului beneficiezi de drepturi adiționale.


În cele ce urmează, se regăsesc, enumerate, drepturile pe care le ai:


>> Dreptul la informare
 – poți solicita informații privind activitățile de prelucrare a datelor tale personale;


>> Dreptul la rectificare
 – poti rectifica datele personale inexacte sau le poți completa;


>> Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”)
 – poți obține ștergerea datelor, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege;


>> Dreptul la restricționarea prelucrării
 – poți solicita restricționarea prelucrării în cazul în care contești exactitatea datelor, precum și în alte cazuri prevăzute de lege;


>> Dreptul de opoziție
 – poți să te opui, în special, prelucrărilor de date care se întemeiază pe interesul nostru legitim;>> Dreptul la portabilitatea datelor – poți primi, în anumite condiții, datele personale pe care ni le-ai furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau poți solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator în termen de 60 de zile>> Dreptul de a depune plângere – poți depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;>> Dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul tău, ți-l poți retrage oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă;>> Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate: poți cere și obține intervenția umana cu privire la respectiva prelucrare, îți poți exprima propriul punct de vedere cu privire la aceasta și poți contesta decizia.Pentru ați exercita aceste drepturi, poți trimite oricând un e-mail cu solicitările la adresa de e-mail: gdpr@forelit.ro2. Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal șI prevederile noului regulament general de protecție a datelor

S.C. FORELIT S.R.L., cu sediul social în SALARD 734A, înregistrată la O.R.C. sub nr.J05/2691/1992, având C.U.I. RO55758, telefon:0259440958, reprezentată legal prin GUBA JOZSEF, în vederea derularii activitatii de COMERT, colectează și prelucrează datele personale, în conformitate cu prevederile legale în materie de prelucrare a datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.Rolul prezentei informări este de a explica modul în care datele dumneavoastră personale sunt utilizate și scopul în care acestea sunt folosite.Vă rugăm să citiți cu atenție această Notificare.Știm cât de importante sunt pentru tine protecția datelor tale cu caracter personal și asigurarea confidențialității acestora, în special, în contextul unui mediu globalizat, în care interacțiunile online sunt din ce în ce mai frecvente, prin urmare vă scriem pentru a vă spune că, începând cu data de 25.05.2018, Regulamentul 2016/679/UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date va fi aplicat de toate statele Uniunii Europene.Prin intermediul acestui Regulament se dorește crearea unui cadru legislativ unitar și uniform pe teritoriul Uniunii Europene care să nu mai necesite măsuri naționale de implementare.Vrem să vă furnizăm servicii sigure, eficiente, care să vă ofere experiențe memorabile și să vă facă viața mai frumoasă și credem că este momentul potrivit să punctăm câteva aspecte importante.Prelucrarea datelorAșa cum știți, prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în scop contractual și legal, iar în măsura în care ați fost de acord, în scop de marketing direct, adică pentru a vă ține la curent cu produsele sau serviciile noastre.Temeiul prelucrării este constituit din actul de aderare și prevederile legale aplicabile. Astfel, pentru a facilita desfășurarea activităților aflate în legătură cu actul de aderare și în vederea îndeplinirii obligațiilor legale, comunicăm aceste date către autorități publice, operatori, terți sau împuterniciți sau altor categorii de destinatari.Tot în scop contractual, putem să transferăm aceste date în Uniunea Europeană pentru prevenirea fraudelor, ca urmare a transferului sistemului informatic de prelucrare și procesare a datelor referitoare la serviciile noastre.În ceea ce privește scopul de marketing direct, doar în situația în care ați fost de acord ca datele dumneavoastră personale să fie prelucrate în acest scop, vă comunicăm că selectăm și analizăm datele cu caracter personal, de exemplu:nume, prenume, data nașterii, adresă, e-mail, telefon, date despre familie, date contractuale-inclusiv pentru a crea profiluri, cu mențiunea că nu utilizăm concomitent înregul set de date.Uneori, una sau mai multe dintre datele personale pot fi comunicate partenerilor societății FORELIT SRL, însă vă asigurăm că transmiterea CNP-ului și utilizarea acestuia de către parteneri se efectuează în mod exclusiv pentru interesul dumneavoastră, nefiind asociat cu alte date de contact.Prezenta Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal se supune unor revizuiri periodice.Pentru a fi informați cu privire la eventuale modificări importante care pot avea un impact asupra prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm să consultați periodic, pagina web a companiei, respectiv www.forelit.ro -secțiunea "Termeni si conditii"Menționăm că pentru a determina perioada pentru care vor fi prelucrate datele, luăm în calcul durata contractuală până la expirarea obligațiilor contractuale și termenele de arhivare.3. Revocare acord acceptare si stergerea tuturor cookie-urilorAveti posibilitatea oricand doriti sa revocati acceptul dvs. legat de folosirea cookie-urilor si sa stergeti toate cookie-urile care s-au generat in urma navigarii dvs. in acest site, accesand linkul de mai jos:

    Sterge Cookie-urile Din Website